top of page
Projectes d'obra nova i reforma/rehabilitació

 

Realitzem tot el procés necessari per a la creació i execució de l'obra, des de la presa de dades, el disseny, la redacció del projecte i la direcció d'obra.

 

Escoltem el client, ajustant-nos a les seues necessitats i assessorant-li en qualsevol tema.

Projectes i llicències d'obertura
 

 

Ajudem a la creació de negocis, realitzant el Projecte d'Obertura dels establiments per a així obtindre la Llicència d'Obertura.

 

En cas de ser necessària la reforma del local, ajustarem el disseny del seu establiment a les normatives aplicables en cada ocasió.

Urbanisme i paisatgisme
 

 

Redactem projectes d'urbanisme de qualsevol entitat, des de Plans Generals fins a Plans de Millora Urbana o de Reforma Interior, així com projectes d'urbanització de vials, zones verdes o jardins.

 

Busquem, en cada cas, l'efecte que es vullga aconseguir en l'entorn amb l'actuació.

Servicis

 

Tota una sèrie de servicis que podem oferir amb garanties als nostres clients

Informes i certificats
 

 

Realitzem qualsevol tipus d'informe o certificat en què l'arquitecte siga tècnic competent com poden ser, entre altres:

 

  - Informe de Conservació de l'Edifici (ICE)

  - Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE)

  - Certificats de segona ocupació / habitabilitat

  - Certificat de superfície de parcel·la

Certificats eficiència energètica
 

 

Realitzem el tràmit per a l'obtenció de l'Etiqueta d'Eficiència Energètica, necessària per a l'adquisició o el lloguer de vivendes i locals comercials.

 

S'adjunten en el Certificat, com a propostes, una sèrie de mesures de millora de l'eficiència energètica que, de dur-se a terme, millorarien la Qualificació de la vivenda, local o edifici.

Disseny d'interiors, equipaments i mobiliari
 

 

Realitzem adequacions interiors d'espais, redistribució d'estàncies, decoració i disseny de mobiliari al gust del client o satisfent les seues necessitats.

 

Disseny i edició de publicacions
 
 

Aconseguim dissenys atractius per als elements que desitge publicar, ja siguen llibres, fullets, cartells o targetes per a la seua posterior impressió o qualsevol altre tipus de publicació o presentació electrònica o digital.

 

Adeqüem el disseny de l'element segons el públic a qui es dirigisca i el grau de formalitat.

Projecte d'instal·lacions
 

 

Realitzem projectes d'instal·lacions per a tot tipus d'obra o renovació, principalment:

 

  - Projectes d'Electricitat

  - Projectes d'Il·luminació

  - Instal·lacions d'abastiment d'aigua

  - Instal·lacions d'evacuació d'aigües

Gravació i edició de material audiovisual
 
 

Comptem amb personal qualificat per al pilotatge de RPA (drons).

Muntem i editem documents audiovisuals amb la finalitat d'aconseguir els objectius que el client plantege.

bottom of page