top of page
Reforma vivenda
Llosa de Camacho, Alacant (2010)


Renovació de la coberta transitable. Substitució de la coberta convencional per una coberta invertida, amb doble capa d'impermeabilització i aïllament de XPS.

 

Demolició de particions, sanejament i rejuntat de murs perimetrals per mitjà de morter de calç, reforç de l'estructura per mitjà de gafetes d'acer, divisió de l'espai per mitjà de tabics de plaques d'algeps laminat, aïllament tèrmic i acústic, renovació d'instal·lació elèctrica, instal·lació de portes corredisses encastades, col·locació de paviment de tarima flotant. Substitució de les fusteries dels buits per fusteries d'alumini amb RPT. Totes estes mesures comporten una millora de l'eficiència energètica de la vivenda.

Rehabilitació / Reforma

 

 

Inici obres coberta

Inici obres coberta

Secció coberta invertida

Secció coberta invertida

Obres coberta

Obres coberta

Resultat coberta

Resultat coberta

Obres interior

Obres interior

Obres interior

Obres interior

Reforç estructura

Reforç estructura

Obres interior

Obres interior

Resultat final

Resultat final

Resultat final

Resultat final

bottom of page