top of page
BS adecuació
Alacant (2009)

 

Disseny, gestió i muntatge d'un recobriment per a millorar l'estètica de la sala de reunions.

 

Es tractava d'un recobriment a base de policarbonat cel·lular de color blau fixat per mitjà de caragol, femella i volanderes.

 

Es buscava una solució cridanera i amb un bon acabat, amb un pressupost molt ajustat.

Interiorisme

 

 

Vista general

Vista general

Detall

Detall

Vista general

Vista general

Detall

Detall

bottom of page